وکیل طلاق

طلاق از طرف زن

تقاضای درخواست طلاق از طرف زن یا شوهر، بر اساس مقررات قانون مدنی، دارای تفاوت های زیادی می باشد. به این صورت که مردان هر گاه بخواهند، بدون نیاز به ذکر دلیل، قادر به طلاق دادن همسر خود می باشند. اما، پذیرش دادخواست طلاق از سوی زنان، تنها در موارد تصریح شده در قانون امکان پذیر می باشد. بنابراین این سوال مطرح می گردد، که موارد طلاق از طرف زن در قانون کدام موارد می باشد؟

با توجه به اینکه از نظر دین اسلام، طلاق، مکروه ترین حکم حلال خداوند بوده و همواره توصیه بر عدم انجام آن شده است، اما گاه شرایط زندگی مشترک، چنان دشوار و غیر قابل تحمل گشته که راه حلی جز طلاق و جدایی زوجین، جهت اصلاح شرایط باقی نمی ماند. در این مقاله به بررسی دلایل، شرایط و مراحل طلاق از طرف زن خواهیم پرداخت. ضمن اینکه تاثیرات طلاق بر زنان را نیز بررسی خواهیم کرد. وکیل طلاق در تهران با اشراف به قوانین می تواند شما را در این زمینه یاری کند.

دلایل طلاق از طرف زن

طلاق در اکثر موارد به اراده یکی از زوجین با توجه به شرایط پیش آمده و با درخواست طلاق او به دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. زوجه، خود نمی‌تواند مستقیما مرد را بدون خواست او وادار به طلاق کند و در صورت تمایل زوجه به طلاق، دادگاه درخواست او را بررسی و در صورت تایید، مرد را مجبور به طلاق می‌ نماید. طلاق از طرف زن، دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که این موارد در قانون مدنی و دفترچه‌های ثبت ازدواج ذکر شده‌اند.

 1. ناتوانی در پرداخت نفقه زن: در صورتی که زوج از پرداخت نفقه زوجه خودداری کند و یا ناتوان از پرداخت آن باشد، زوجه می‌تواند با توجه به الزام مرد در پرداخت نفقه به وی، به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست طلاق بدهد. پس از مطرح کردن ادعای زن، دادگاه با مشخص کردن مقدار نفقه‌، مرد را ملزم به پرداخت آن می‌کند و در صورت عدم اجرای این حکم توسط مرد، حکم طلاق را صادر می‌کند. بر اساس ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او را پرداخت در دادگاه ثابت نماید. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.
 2. عسر و حرج زن: مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق از طرف زن و درخواست طلاق زوجه، بر حسب ماده 1130 قانون مدنی، زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند. این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد که از مصادیق عسر و حرج می توان ترک زندگی مشترک خانوادگی از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای مالی غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان را نام برد. مصادیق عسر و حرج که ذکر شد حصری نیستند و می توان موارد دیگری را هم در شمار آن ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.
 3. غیبت شوهر بیش از 4 سال: بر اساس ماده 1029 قانون مدنی به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند. طبق ماده 1023 قانون مدنی اگر غیبت مرد بیشتر از 4 سال باشد که اصطلاحا غایب مفقود الاثر نیز خوانده می‌شود. زن پس از ارائه درخواست خود به دادگاه باید 3 دفعه متوالی در فاصله یک ماه در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران غیبت مرد را آگهی کند و از اشخاصی که ممکن است از وی خبری داشته باشند برای حضور در دادگاه دعوت کند. پس از گذشت یک سال از نشر اولین آگهی در روزنامه حکم طلاق توسط دادگاه صادر خواهد شد.
 4. وکالت بلاعزل طلاق داشتن زن: به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج یا بر اساس عقد لازم دیگر.

شرایط طلاق از طرف زن

در دفترچه‌های ثبت ازدواج، بندهایی ذکر شده است که در صورتی که در هنگام ثبت ازدواج، این شروط توسط مرد به امضا برسد، زن می‌تواند در صورت مواجهه با آن شرایط به دادگاه مراجعه نماید و درخواست طلاق کند. این 12 شرط ضمن عقد نکاح که به شروط دوازده‌گانه شناخته می‌شوند و عبارتند از:

 1. خودداری شوهر از پرداخت نفقه و انجام حقوق واجب بر همسر خود به مدت 6 ماه.
 2. بدرفتاری شوهر به حدی باشد که تحمل ادامه زندگی را برای زن مشکل کند.
 3. ابتلای مرد به یک بیماری غیرقابل درمان و خطرناک برای سلامت زن.
 4. دیوانه بودن مرد و عدم امکان فسخ آن.
 5. در صورتی که شغل مرد به آبرو، اعتبار و مصالح خانوادگی زن صدمه وارد کند.
 6. در صورتی که شوهر، به 5 سال یا بیشتر حبس محکوم شود، یا ناتوانی از پرداخت نقدی منجر به 5 سال حبس او شود و یا ناتوانی از پرداخت نقدی و حبس وی منجر به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم او در حال اجرا باشد.
 7. در صورتی که دادگاه ابتلاء مرد به اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی او آسیب برساند و تحمل زندگی را برای زن مشکل کند را تایید نماید، زن می‌تواند درخواست طلاق دهد. از جمله این موارد می‌توان به اعتیادی اشاره کرد که منجر به فروش اثاثیه منزل، بیکاری مرد و آسیب رساندن به سلامت جسمی و روحی سایر افراد خانواده شود.
 8. ترک زندگی خانواده توسط زوج بدون عذر موجه به مدت 6 ماه متوالی.
 9. در صورتی که مرد مرتکب جرمی شود و محکوم به هر گونه مجازاتی (از جمله حد و تعزیر) شود که به شئون، حیثیت و اعتبار خانوادگی زوجه آسیب برساند زن می‌تواند تقاضای طلاق دهد. تایید این آسیب برعهده دادگاه است و با در نظر داشتن موقعیت و وضع زن و عرف صورت می‌گیرد.
 10. در صورتی که پس از 5 سال از زندگی مشترک، مرد به علت عقیم بودن و سایر شرایط جسمانی قادر به بچه‌دار شدن نباشد.
 11. مفقود الاثر شدن مرد به مدت 6 ماه .
 12. زن در صورتی که زوج بدون اجازه زوجه مجددا ازدواج نماید، حق طلاق دارد.

شرایط طلاق از طرف زن وکیل از ما

مراحل طلاق از طرف زن

دعوای طلاق از طرف زن تشریفاتی دارد که باید همه آن ها طی شود. مراحل طلاق از طرف زن از قرار زیر است :

 1. ثبت نام در سامانه تصمیم : اولین مرحله برای ثبت طلاق، ثبت نام در سامانه تصمیم است.
 2. شرکت در جلسات مشاوره : پس از اخذ نوبت در سامانه تصمیم، لازم است طرفین در این جلسات مشاوره شرکت کنند.
 3. تنظیم دادخواست : طلاق از طرف زن با تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده آغاز می شود. زن می تواند با داشتن شرایط دادخواست، به دادگاه خانواده تقدیم کند. دادگاه پس از این که دادخواست را مورد بررسی قرار داد، دعوا را به جریان می اندازد.
 4. جلسه دادرسی : پس از این که دادگاه دادخواست طلاق زن را پذیرفت، جلسه دادرسی را برگزار می کند که در آن جلسه به دلایلی که زن در دادخواست طلاق مطرح کرده است، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل، مورد قبول بود، حکم طلاق را صادر می کند.
 5. مرحله تجدید نظر : پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، طرفین دعوای طلاق می توانند برای رای دادگاه تقاضای تجدید نظر خواهی کنند.
 6. فرجام خواهی : پس از این که رای دادگاه تجدید نظر صادر شد، طرفین می توانند تقاضای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور کنند.
 7. در صورتی که حکم قطعی طلاق صادر شد ، طرفین به مدت 6 ماه مهلت دارند تا به یکی از دفاتر طلاق و ازدواج مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن

اسناد و مدارک مورد نیاز برای دادخواست طلاق توسط زوجه عبارتست از:

 • سند ازدواج رسمی: در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.
 • شناسنامه
 • کارت ملی
 • و در نهایت اگر مدارک دیگری فیمابین زوجین مبادله یا منحصراً به یک نفر باشد که تأثیر در روند پرونده داشته باشد قابلیت طرح دادخواست طلاق را دارد. زن در صورتیکه وکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای آن حتما باید برای مرد وکیل بگیرد و برای خودش هم اگر وکیل بگیرد دیگر نیازی به حضورش نمیباشد.

مهریه در طلاق از طرف زن

در مبحث طلاق از طرف زن، اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده 1146 قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه می باشد. اگر در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه می تواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند. شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد مطرح می باشد.

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن تا زمانی که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت شود. مگر اینکه  توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد. اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود لکن برخی محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

تکلیف حضانت فرزندان در طلاق از طرف زن چیست؟

نظر به اینکه حضانت فرزند حق و تکلیف والدین می باشد و قانون تعیین تکلیف شده است که بر طبق قانون حمایت خانواده فرزند پسر و دختر تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن دختر از ۷ تا ۹ سالگی و پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر میباشد فلذا درخواست طلاق از طرف زن تاثیری در حضانت فرزندان ندارد.
اما نکته مهم اینکه اگر قاضی مصلحت طفل را در این بداند که به طور کلی حضانت با مادر یا پدر باشد رعایت سن ملاک نخواهد بود و در شرایطی مثل ازدواج مادر یا اعتیاد پدر یا خشونت غیرمتعارف که مکرر باشد به طور کلی باعث سلب حضانت خواهد گردید.

طلاق از طرف زن در دوران عقد

طلاق از طرف زن در دوران عقد یعنی تا زمانیکه مراسم عروسی و دخول انجام نشده باشد. زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند ولی اگر دخول انجام شود و یا اینکه زوجه باکره باشد طبق ماده 1085 قانون مدنی میتواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.

مزایای طلاق از طرف زن توسط وکیل

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل مطرح شود مسلماً علم و تجربه هر فرد در تخصصی که دارد قابلیت پیگیری هر موضوع را تا حصول نتیجه قطعی خواهد داشت که وکیل دعاوی نیز بر مبنای همین اصل میتواند در محاکم با تبیینی که از حق و قانون دارد عمل کند. البته شاید بسیاری از افراد به دلیل هزینه های مربوط به وکیل از چنین انتخابی صرف نظر کنند؛ اما پیشنهاد ما به شما این است که مقاله هزینه وکیل چقدر است را مطالعه کنید تا با هزینه ها و مواردی که روی هزینه ها تاثیر دارند آشنا شوید و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرید.

کلام آخر

ما در این مقاله در رابطه با طلاق از طرف زن صحبت کردیم و به بررسی مدارک لازم برای این کار، شرایط دریافت مهریه، حضانت فرزند و … نیز گفتیم و در نهایت به شما پیشنهاد دادیم که انجام روند مربوط به طلاق را به یک وکیل بسپارید؛ همچنین برای راحتی شما در انتخاب وکیل لیست 10 تا از بهترین وکیل طلاق در تهران را آماده کردیم که می‌ توانید از این لیست نیز کمک بگیرید و انتخاب بهتری داشته باشید.

4.3/5 - (3 امتیاز)

عاطفه نعیمی

عاطفه نعیمی هستم 5 سال مشغول به نویسندگی در سایت های مختلف بودم و هدفم تولید محتوای یونیک و با کیفیت بوده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا