وکیل طلاق

روش های وصول مهریه

همانطور که قبلا گفتیم مهریه حق زن بوده و به محض انعقاد عقد ازدواج، زن مالک کل مهریه میشود. در این مقاله در رابطه با روش های وصول مهریه مطالبی را بیان میکنیم. کشور ما بیشتر به مهریه به چشم نوعی تشریفات نگاه می شود. به این معنی که نه مردان خود را موظف به پرداخت آن می دانند و نه زنان کاملاً آن را حق خود می شمارند. به همین دلیل است که اقدام به مطالبه مهریه توسط زن به جای اینکه از طرف مرد حق خواهی توصیف شود نوعی اعلام جنگ محسوب می شود.

شاید اشکال عمده در این باشد که در تعیین میزان مهریه به طور افراطی اعداد و ارقامی را در نظر می گیرند که به هیچ وجه مرد توانایی پرداخت آن را ندارد. در بسیاری از کشورها، مهریه همزمان با ازدواج به زن پرداخت می شود و رقم معقول و متعارفی است. در هر حال صرفنظر از میزان، مهریه حق زن است و هر وقت بخواهد می تواند آن را مطالبه کند و در صورت مقاومت مرد، حق خواهد داشت از طریق دادگاه خانواده یا اداره اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه و توقیف اموال زوج بنماید. در ادامه به راه های قانونی مطالبه مهریه به ترتیب اشاره شده است.

روش های وصول مهریه

گرفتن مهریه به دو روش کلی است که در ادامه به آنها میپردازیم.

 1. از طریق اجرای ثبت: اگر سند عقدنامه ازدواج رسمی باشد میتوان مهریه را از طریق اجرای ثبت وصول نمود. بدین صورت که زن به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید، از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ می شود. چنانچه مرد حاضر به پرداخت مهریه نباشد، همسرش تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می نماید و چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود. هر گاه زوج فاقد مال بوده ولی کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود. اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مثل سکه و طلا باشد زوجه با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
  اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. درصورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آن ها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
 2. از طریق دادگاه: یکی دیگر از روش های وصول مهریه از طریق دادگاه میباشد که زوجه با طرح دعوا با دادن دادخواست به دادگاه خانواده می تواند مهریه خود را از زوج درخواست نماید، چون مطالبه مهریه دعوی مالی است، باید با توجه به میزان ارزش مالی مهریه مورد مطالبه هزینه دادخواست را پرداخت نماید. قبلا این هزینه دادرسی مبلغ مشخصی بود و حدود 200 هزار تومن بود و برای همه یکسان بود و بستگی به میزان مهریه نداشت اما در حال حاضر تغییراتی در این شرایط حاصل شده و میزان هزینه دادرسی ارتباط مستقیم با میزان مهریه مورد مطالبه زن دارد و زنی که بخواهد مهریه اش را دریافت کند باید به میزان درخواستی در قوه قضاییه تمبر باطل نماید. همچنین باید دو برگ دادخواست تهیه شده و فتوکپی مصدق عقدنامه یا رونوشت آن ضمیمه دادخواست شود، طرح این دعوی تابع تشریفات دادگاه خانواده است.

چه میزان از مهریه را می توان دریافت کرد؟

مهریه زوجه به هر میزان و مبلغی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد در خصوص مهریه صرفاً تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد. البته می توان اقدام به اخذ حکم توقیف اموال زوج برای مهریه نمود یا در صورتی که ایشان توانایی پرداخت داشته باشد بیش از 110 سکه قابل وصول است در غیر این صورت مازاد بر 110 سکه قابل وصول نیست. هر گاه زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با تقدیم دادخواست به همراه عقدنامه به دادگاه خانواده و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات لازم برای روش های وصول مهریه را انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمیتوان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را ممنوع الخروج کرد.

وصول مهریه

تقسیط مهریه: 

در روش های وصول مهریه یکی از موضوعات مهم با توجه به اوضاع اقتصادی کشور تقسیط مهریه میباشد. دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است که زوج در آن اعلام میکند با توجه به این نکته که زوجه مطالبه مهریه کرده و او نیز توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا ندارد، از دادگاه تقاضا میکند مهریه او قسطی شود. اعسار از پرداخت مهریه از جمله دعاوی غیر مالی است که با توجه به طرح چشمگیر دعوی موسوم به مطالبه مهریه در سال های اخیر بویژه در تهران و شهرهای بزرگ، از سوی مردان مطرح میشود. دعوای اعسار از پرداخت مهریه، معمولاً در فرضی که مرد ناتوان از پرداخت مهریه است، منتهی به صدور رأی تقسیط مهریه می گردد.

تقسیط مهریه یعنی پرداخت مهریه به اقساط ، با توجه به توانایی مالی مرد و هزینه های زندگانی او و خانواده اش و میزان درآمد ماهیانه او انجام می گیرد. در تعیین اقساط مهریه باید میزان درآمد مدیون ( مرد ) و معیشت ضروری او مراعات گردد. به گونه ای که او قادر به پرداخت اقساط مهریه باشد. حتی بعد از صدور حکم بر اعسار و تقسیط مهریه وکیل پایه یک دادگستری ممکن است از ناحیه هر یک از زوجین دادخواستی مبنی بر تعدیل اقساط مهریه در دادگاه خانواده مطرح شود. تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد معمولاً بدین عنوان مطرح می گردد که سطح درآمد او کاهش یافته و در عوض هزینه ها افزایش است و یا اینکه اساسا بیکار شده است.

درخواست تعدیل اقساط مهریه ( یعنی عادلانه کردن اقساط مهریه با توجه به وضعیت مالی مدیون ) از ناحیه زن نیز بدین اتکا و استدلال مطرح می گردد که سطح درآمد ماهیانه مرد افزایش یافته است و قادر به پرداخت اقساط سنگین تر می باشد. همانطور که بیان شد دعوی اعسار از پرداخت مهریه از جمله دعاوی غیر مالی است و این نکته باعث کاستن از فشار مالی هزینه های سنگین دادرسی دعاوی مالی بر خواهان دعوی اعسار می گردد. در ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴ آمده است: دعوی اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

رسیدگی به درخواست تقسیط مهریه در دادگاه

در همه شعبات دادگاه خانواده، تا سه بار خطاب به زوج اخطاریه ارسال میشود اما اگر زوج نسبت به اجرای حکم بی توجه باشد، دادگاه به درخواست زوجه می‌تواند حکم جلب زوج را صادر کند. مرحله اول اجرای تقسیط مهریه با توجه به زمانی است که حکم به مرد ابلاغ می‌شود . بدین ترتیب که اگر حکم دادگاه در رابطه با قسطی کردن مهریه، در تاریخ بیستم به مرد اعلام شود او موظف است هرماه و در تاریخ بیستم این مبلغ را پرداخت کند. اگر مرد 5 روز بعد از ابلاغ، حکم مربوطه را دریافت کند بازهم موظف است در تاریخ مقرر (ابلاغ حکم) نسبت به پرداخت هر قسط از مهریه اقدام کند.

از طرفی مرد می تواند با پرداخت زودهنگام مهریه، اقساط را در تاریخ متفاوتی پرداخت کند. به عنوان مثال اگر مرد در مثال فوق، ده روز بعد از ابلاغ یعنی در اول ماه، قسط مهریه را پرداخت کرد دیگر نیازی به پرداخت قسط بعدی در بیستم همان ماه نبوده و می تواند تا ابتدای ماه بعدی صبر کند و سپس قسط بعدی را پرداخت کند. نکته بسیار مهمی که در جلسات مختلف مشاوره حقوقی تقسیط مهریه به مراجعین تذکر داده می شود این است که هرفردی به نمایندگی از مرد می تواند قسط مهریه را پرداخت کند اما صرفا زن می تواند مهریه را دریافت نماید مگر اینکه برای اینکار به شخص دیگری وکالت داده باشد.

نحوه اعتراض به تقسیط مهریه

اعتراض نسبت به تقسیط مهریه هم از جانب زن و هم از جانب مرد امکان پذیر است. اگر زوجه به حکم دادگاه اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را نسبت به حکم با تهیه لیست دارایی مرد، توانایی او را به پرداخت مهریه اثبات نماید.

در مقابل مرد هم می تواند نسبت به میزان تقسیط اعتراض کرده و به دادگاه ثابت کند که توانایی مالی برای پرداخت مبالغ تعیین شده در هر قسط را ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از اعتراض به رأی دادگاه با مشاوره گرفتن از نحوه و چگونگی اعتراض به حکم آگاه گردید چرا که متن اعتراض باید کاملا مستدل و مبتنی بر دلایل قانونی باشد.

مجازات عدم پرداخت اقساط مهریه چیست؟

در رابطه با تمامی ‌احکام مالی مربوط به مهریه و نفقه، اکر پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد صورت نگیرد با درخواست زن مرد بازداشت خواهد شد. به همین دلیل است که مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند در غیر این صورت اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ۱۰ روز حکم جلب صادر نمی‌کند اما در قبال دریافت مهریه آن هم با تاخیر به میزان قیمت سکه در همان روز یک‌ بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.
بعد از گذشت ۱۰ روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی‌ کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازه‌ای صادر می‌کند. در چنین مواردی برخی از مردان که توانایی پرداخت را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یک هفته به آن‌ها مهلت دهند. در صورتی که قاضی موافقت نماید، پرونده را تا مدتی که مهلت داده به اجرای احکام ارسال نمی‌کند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حکم جلب منتفی است.

در نهایت مطالب فوق، گزیده ای از ابهامات و مشکلات ادعای اعسار و تعدیل اقساط مهریه می باشد که دارای پیچیدگی های بسیاری است، بنابراین ضمن مشاوره با وکلای دادفر با بهره گرفتن از تجربیات و علم وکیل به دلیل میزان موفقیت پرونده هایی از این قبیل در پیشبرد دعوای حقوقی و کیفری و خانواده خویش از اتلاف وقت جلوگیری کنید.

نکات مهم تقسیط مهریه در طلاق توافقی

 1. اگر پرداخت تعدادی از اقساط مهریه به بعد از طلاق موکول شده باشد، ازدواج مجدد زوجه مانع استحقاق دریافت مهریه قبلی او نیست.
 2. در مهریه ۱۱۰ عدد سکه یا معادل ریالی آن، ضمانت اجرای جلب در صورت نپرداختن آن وجود دارد. بنابراین اگر اقساط مهریه ۱۱۰ سکه که بعد از طلاق توافقی اقساط آن پرداخت نشود زوجه می تواند اقدام قانونی کند.
 3. امکان ممنوع الخروج کردن زوج توسط زوجه بعد از طلاق توافقی در صورتی که اقساط مهریه را پرداخت نکند وجود خواهد داشت.
 4. معمولا در دادگاه، تغییر اقساط سکه توافق شده بین زوجین را در صورت ادعای زوج مبنی بر عدم توانایی پرداخت یا دادخواست تعدیل اقساط نمی پذیرند اگرچه موارد نقض آن هم دیده شده است.
 5. پس از صادر شدن رای طلاق توافقی، زن و شوهر متقاضی طلاق می توانند توافق کند که برای اقساط مهریه قبوض اقساطی توسط دفتر طلاق صادر شود. نپرداختن چند قبض اقساطی باعث حال شدن باقی مانده مهریه خواهد شد.
 6. به دلیل نپرداختن اقساط مهریه بالای ۱۱۰ سکه امکان جلب‌ همسر سابق وجود ندارد حتی اگر توافق کرده باشند. بلکه در صورت نپرداختن، زوجه می تواند اموال او را توقیف کند و یا اگر کارمند باشد یک چهارم یا یک سوم حقوق را توقیف نماید.

بخشیدن مهریه چیست؟

یکی از موضوعاتی که در ارتباط با مهریه ممکن است به وجود آید، بخشیدن مهریه است . از آن رو که زن، به موجب ماده 1082 قانون مدنی، به محض خواندن خطبه عقد، مالک مهریه می شود ، می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد . هرگاه خانمی با استفاده از سند عادی یا رسمی ، تمام یا بخشی از مهریه خود را به همسرش ببخشد، به این عمل، بذل یا بخشش مهریه می گویند .

آیا پس از بخشش مهریه می توان از آن رجوع کرد ؟

در رابطه با بخشش مهریه چند حالت وجود دارد. همانطور که گفتیم روش های وصول مهریه متفاوت میباشد. اکنون میخواهیم بدانیم ایا پس از بخشش مهریه میتوان رجوع کرد و مجدد مهریه را وصول کرد یا خیر؟

 1. بخشش مهریه در دفترخانه: زوجه میتواند طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند.
  در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است. در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از بخشیدن مهریه ای مثل سکه و خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است.
 2. بخشش مهریه به موجب عقد صلح: عقد صلح در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است. عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش‌ آمده استفاده میشود. ماده ۷۵۲ قانون مدنی میگوید: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، به هیچ وجه امکان مطالبه مهریه بعد از صلح برای زوجه وجود ندارد.
 3. بخشش یا نغییر مهریه از طریق نوشته: اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.
 4. اقرار به دریافت مهریه: اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار مطالبه مهریه دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند و برای بخشیدن مهریه زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است.
 5. برائت ذمه شوهر: اینکه زن در خصوص مهریه، ذمه شوهر را را بری کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد.
 6. رجوع از بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات: حالتی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند. بذل مهر در طلاق‌ خلع و مبارات انجام میشود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق میگیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی ر‌ها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده میکنند؛ بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب میشوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد اما در صورتی که مدت عده به پایان برسد زن حق رجوع از بخشش مهریه را نخواهد داشت.

وکیل مهریه

مهریه در طلاق توافقی

یکی از مرسوم ترین انواع طلاق ، طلاق توافقی می باشد که در آن زوجین برای مهریه تعیین تکلیف میکنند و معمولاً زن در قبال بخشش بخشی از مهریه رضایت به طلاق میدهد و تا پایان مدت عده می تواند به مابذل رجوع کند و طلاق را فسخ کند و مهریه ی خویش را بگیرد بنابراین در این نوع طلاق توافق طرفین تعیین کننده است.

مهریه زن از ارث شوهر:

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز در این زمینه مقرر میدارد: به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می شود و می تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. مسائلی از قبیل رابطه نامشروع نشوز و عدم تمکین، ارتباطی به دریافت مهریه نخواهد داشت و اخلالی در روش های وصول مهریه ایجاد نخواهد کرد. یعنی حتی اگر زن شوهر دار مرتکب رابطه نامشروع با دیگری شود و در دادگاه نیز اثبات شود یا اینکه از شوهر خود تمکین نکرده باشد و تکالیف خود را نسبت به شوهر ادا نکند باز هم مرد مکلف به پرداخت مهریه می باشد.

ممکن است این تصور وجود داشته باشد که پس از فوت شوهر امکان مطالبه مهریه توسط زن نخواهد بود ولی این تصور اشتباه است و برای زن حتی پس از فوت شوهر نیز امکان مطالبه مهریه فراهم شده است. مهریه زن پس از فوت شوهر جزو بدهی های مرد است و بر اساس قانون مدنی باید از اموال وی پرداخت شود. زن برای مطالبه مهریه خود پس از فوت شوهر می تواند از دو راه اقدام کند:

 1. مراجعه به دادگاه خانواده
 2. مطالبه از طریق اجرای ثبت

اگر زن به دادگاه خانواده مراجعه کند باید دادخواست مطالبه مهریه خود را به طرفیت وراث متوفی (که ترکه را پذیرفته‌اند) مطرح کند. و چنانچه وراث پس از صدور اجراییه مهریه زوجه را پرداخت نکنند زوجه میتواند با معرفی اموال متوفی تقاضای توقیف اموال آنها را بنماید. اگر مهریه زن وجه رایج کشور باشد بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را مطالبه کرد .بنابراین زوجه در هر زمانی که برای مطالبه مهریه اقدام کند، مهریه وی بر اساس زمان فوت شوهر محاسبه خواهد شد. اگر مهریه سکه یا مال منقول یا غیر منقول باشد چون این اموال به ارزش روز هستند عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می شود.

حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران

مهریه جزء دیون متوفی محسوب می شود بنابراین وراث وی پس از فوت او موظف به پرداخت آن می باشند. در این بین مهریه نسبت به سایر دیون دیگر از حق تقدم برخوردار است. یعنی ابتدا باید مهریه زن پرداخت شود و سپس سایر بدهی‌ های متوفی. البته اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد یا دارایی‌ های وی کفاف تمام بدهی هایش را ندهد زن برای مطالبه مهریه تا میزان مشخصی دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن همچون سایر طلبکاران عادی خواهد بود .
اگر دارایی متوفی کفاف ندهد به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم میشود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی مازاد بر دارایی وی ندارند.

گرفتن مهریه بدون طلاق

همانگونه که قبلا اشاره کردیم، به محض آنکه عقد نکاح دائم یا موقت، میان زوجین خوانده شد، زوجه مستحق دریافت مهریه می شود و می تواند آن را مطالبه کند. البته آنگونه که مرسوم است، مطالبه مهریه و گرفتن آن، خصوصا در مهریه های سنگین، معمولا به دنبال اختلاف میان زن و مرد در روابط زناشویی اتفاق می افتد.

اما باید، به این نکته توجه نمود که مهریه، حق مالی زن است که به هنگام عقد ازدواج، به وی تعلق می گیرد. لذا در صورت عدم وجود هر گونه اختلاف یا عدم تصمیم بر جدایی نیز در صورتی که زن، با وجود تمایل به ادامه زندگی، مایل به گرفتن مهریه اش نیز باشد، این امکان وجود دارد و گرفتن مهریه، منوط بر وقوع طلاق و اختلاف نیست. بنابراین، زن می تواند، اقدام به گرفتن مهریه بدون طلاق نماید و همچنان، به زندگی خود ادامه دهد.

مراحل گرفتن مهریه بدون طلاق

امروزه قوانین مبنی بر اقدام مهریه از اجرای ثبت تصویب شده به این صورت‌ است که باید برای مطالبه مهریه با در دست داشتن مدارکی، خانم یا وکیل وی به دفتری که ازدواج در آن به ثبت رسیده مراجعه کنند و اقدامات اولیه برای دریافت مهریه را انجام دهند. در این مرحله متصدی دفتر اسناد باید احراز هویت خانم را انجام دهد و در ادامه درخواست اجرا گذاشتن مهریه را به اداره اجرای ثبت اسناد ارسال کند. در این نوع از اقدام برای پرداخت مهریه اگر آقا برای دادن مهریه خانم اقدامی نکند، اموال ایشان توقیف شده یا مهریه قسط‌بندی می‌شود.

مدارک لازم برای دریافت مهریه بدون طلاق

اگر خانم خودشان قصد اقدام برای مطالبه مهریه را داشته باشد، می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج‌ خود به دفتری که عقدشان در آن ثبت شده مراجعه کنند و اگر وکیل‌ وی قصد پیگیری امور را داشت باید علاوه‌بر مدارک قبلی، وکالت‌نامه‌ای که خانم برای انجام امور مهریه به ایشان داده را همراه داشته باشد.

گرفتن مهریه بدون طلاق چقدر طول می‌کشد؟

مدت زمان لازم برای دریافت مهریه بدون طلاق به موضوعات مختلفی بستگی دارد. به طور کلی دریافت مهریه به سادگی آنچه که مردم تصور می‌کنند نیست. در حقیقت همه چیز به میزان مهریه و میزان اموال و درآمد مرد بستگی دارد. برای مثال اگر یک مردی صرفا یک خانه داشته باشد که در آن ساکن باشد، زن نمی‌تواند این خانه را به عنوان مهریه دریافت کند زیرا جز مستثنیات دین و غیرقابل توقیف است. حتی ممکن است مرد ادعای اعسار کند و به همین دلیل خانم باید زمان بیشتری را در این پروسه طی کند تا بتواند مالی معرفی کند یا تمکن مرد را ثابت کند.

اگر زوجه شرح اموال مرد را داشته باشد و حساب‌های بانکی و اموال زوج را معرفی کند فرآیند تسریع می‌شود اما اگر اطلاعی از اموال دقیق مرد نداشته باشد، باید جداگانه برای استعلام اموال آقا با اجازه دادگاه، دادخواست دهد. همچنین در بعضی موارد ممکن است مرد برای فرار از دین اموال خود را به دیگران انتقال داده باشد که این موضوع نیز پروسه دریافت مهریه را طولانی می‌کند و زن باید دادخواست فرار از دین به دادگاه تقدیم کند.

بنابراین همه این موارد ممکن است در مدت زمان دریافت مهریه تاثیر بگذارد و آن را طولانی‌تر کند. در نتیجه نمی‌توانیم یک زمان دقیق برای این موضوع تعیین کنیم. البته این نکته لازم به ذکر است که دریافت مشورت از یک وکیل خبره می‌تواند روند مطالبه مهریه را تسریع کند.

نقش وکیل در گرفتن مهریه بدون طلاق

در بسیاری از موارد حقوق افراد صرفا به دلیل عدم آگاهی آن‌ها نسبت به قوانین، تضییع می‌شود و در نتیجه خسارت‌های مادی و معنوی جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد می‌شود. حضور یک وکیل مهریه در فرآیند دریافت مهریه می‌تواند از بروز مشکلات این چنینی جلوگیری کند. در حقیقت دریافت مهریه به سادگی آنچه که تصور می‌شود نیست و خانم‌ها باید زمان، هزینه و انرژی بسیاری را صرف کنند تا بتوانند به حق و حقوق خود برسند.

آن چه در مطالب فوق گفته شد چکیده ای از بحث مهریه برای آشنایی شما عزیزان بود و تمام جزییات بخاطره خارج بودن از حوصله ی خواننده گفته نشده است بی شک برای حل مسائل و مشکلات مهریه، شما نیاز به مشاوره با وکیل و سپردن پرونده به بهترین وکیل تهران دارید.

4.3/5 - (3 امتیاز)

عاطفه نعیمی

عاطفه نعیمی هستم 5 سال مشغول به نویسندگی در سایت های مختلف بودم و هدفم تولید محتوای یونیک و با کیفیت بوده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا