دانستنی های حقوقی

دستور تخلیه فوری ملک و شرایط آن

دعاوی مربوط به تخلیه، جز مواردی هستند که فردی با رضایت و اجازه مالک، ملکی را به تصرف خود درآورده است، مثل قرارداد اجاره. به عبارتی بارزترین و فراگیرترین مصداق دعوای تخلیه، عقد اجاره است. در این دعاوی، صرف نظر از اینکه ملک برای سکونت اجاره داده شده باشد یا برای کسب و پیشه، اگر شرایط لازم تحقق یابد، مالک می تواند با مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف، تقاضای تخلیه نماید. وکلا برتر با داشتن تسلط بر قوانین شرایط مختلف تخلیه، راهنمای خوبی برای شما در پرونده های مرتبط با این موضوع، خواهند بود.

دستور تخلیه فوری ملک چیست؟

دعاوی تخلیه، یکی از پرتکرارترین دعاوی مطرح در مراجع ذی‌صلاح قضایی می باشند. این دعوا در روابط میان مالک و مستأجر، همیشه بسیار پیچیده بوده است. از این رو قانون گذار مبحث اجاره را در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، 1362 و 1376 تصویب نموده است. دستور تخلیه فوری ملک، تصمیمی قضایی است که در مبحث عقد اجاره مطرح می شود. باید بدانید که از خصوصیات عقد اجاره، این است که مستاجر فقط مالک منافع می شود. به عبارتی عین مستاجره همچنان در مالکیت موجر باقی می ماند. برای اقامه دعوای تخلیه، مالک باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کند. مگر در مورد حق سرقفلی و حق کسب و پیشه که در این موارد باید به دادگاه رجوع کند.

دستور تخلیه فوری ملک

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 باشد، صاحب ملک می تواند پس از پایان مدت اجاره، تقاضای دستور تخلیه فوری ملک را داشته باشد. این کار بسیار سریع و ظرف یک هفته انجام می پذیرد، زیرا دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و خارج از نوبت رسیدگی صادر می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست.

شرایط حکم تخلیه فوری ملک

عقد اجاره، ممکن است به موجب سند عادی یا سند رسمی تنظیم شود.

 • در عقد اجاره با سند عادی، چنانچه مستأجر از تخلیه ملک خودداری کند، بنا به تقاضای مالک با تقدیم دادخواست، تخلیه فوری یا دستور تخلیه توسط اجرای احکام دادگستری ظرف مهلت یک هفته صورت خواهد پذیرفت.
 • اما در عقد اجاره با سند رسمی، چنانچه مستأجر پس از منقضی شدن مدت اجاره از تخلیه مورد اجاره خودداری کند، بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام او، تخلیه فوری یا دستور تخلیه توسط دایره اجرای ثبت صورت خواهد پذیرفت.

حکم تخلیه فوری، زمانی تحقق پیدا می‌کند که روابط موجر و مستأجر مطابق با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، باشد. یعنی اجاره در سال 1376 و یا بعد از آن، منعقد شده باشد. همچنین شرایط خاص آن قانون در قرارداد طرفین، حکمفرما باشد. به طور کلی برای اینکه موجر بتواند مطابق قانون، تقاضای صدور تخلیه فوری داشته باشد، باید شرایط زیر برای اینکار فراهم باشد:

 • اجاره نامه مدت داشته باشد.
 • اجاره نامه در دو نسخه تنطیم شود. هر دو نسخه اجاره نامه، به امضاء موجر و مستأجر برسد. همچنین هر دو نسخه اجاره نامه به امضاء دو نفر شاهد برسد.
 • مدت اجاره تمام شده باشد.
 • مبلغ ودیعه به مستاجر پرداخت شود یا در حساب دادگاه تودیع شود.
 • احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر

این نکته حائز اخمیت را به خاطر داشته باشید که چنانچه، هر کدام از شرایط بالا وجود نداشته باشد، امکان صدور دستور تخلیه یا حکم تخلیه فوری  وجود نخواهد داشت.

نحوه گرفتن حکم تخلیه ملک

روند این کار با تشکیل جلسه دادگاه و صدور حکم امکانپذیر است. موارد و شرایط گرفتن حکم تخلیه عادی عبارت است از:

 • زمانی که مدت قرارداد اجاره، منقضی شود و مستاجر ملک را تخلیه نکرده و شرایط مقرر قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، احراز نشود.
 • مستأجر از پرداخت اجاره بها، خودداری نماید.
 • در قرارداد اجاره، شرط شده باشد که ملک به دیگری منتقل نشود، اما مستأجر بر خلاف شرط مذکور ملک را به دیگری منتقل نماید.
 • مستأجر از ملک استفاده‌ای غیر مشروع کرده باشد.
 • فسخ قرارداد اجاره و عدم تخلیه ملک

مراحل اجرای دستور تخلیه فوری ملک

بعد از ارسال دستور تخلیه فوری ملک به واحد اجرای احکام شورا حل اختلاف:

 • ابتدا برای آن، پرونده اجرایی تشکیل و یک شماره اختصاصی به عنوان شماره کلاسه بایگانی اجرای احکام، تشکیل می شود.
 • سپس دستور تخلیه، بدون نیاز به صدور اجراییه که در دادگاه ها مرسوم است توسط مامور اجرای احکام به مستاجر ابلاغ می‌شود. مأمور ابلاغ مکلف است، دستور تخلیه فوری را ظرف ۲۴ ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه دوم، رسید دریافت کند. در صورت امتناع و خودداری مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغیه قید و ظرف سه روز نسبت به اجرای دستور اقدام کند . در ابلاغیه به مستاجر اخطار می شود که ظرف سه روز، ملک را تخلیه کند در غیر این صورت توسط مامور اجرا با هماهنگی کلانتری محل عملیات تخلیه اجرا خواهد شد.

در نظر داشته باشید که اگر، اجرای دستور تخلیه به تعویق بیفتد شخص خاطی و‌ متخلف، اعم از قاضی، عضو شورا یا امور اجرا به مجازات اداری محکوم می‌شود. این موضوع در مواد ۳۴ به بعد قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، آمده است. همچنین اگر مستاجر شخصا محل  را تخلیه نکند پس از سه روز از زمان ابلاغ تخلیه، طی نامه‌نگاری میان شورای محل و کلانتری محل، مامورین نیروی انتظامی به همراه مامور اجرا در محل حاضر می شوند و  نسبت به تخلیه آن محل و سپس صورتجلسه کردن آن اقدام می کنند.

تخلیه فوری ملک

نکات حقوقی دستور تخلیه فوری ملک

بحث دستور تخلیه فوری ملک، دارای نکات حقوقی است که بهتر است برای آگاهی از این نکات، از مشاوره با بهترین وکیل ملکی در تهران و شهرستانها، که تخصص کافی در این دعاوی دارد، بهره مند گردید. در این قسمت به برخی از این نکات نگاهی می اندازیم.

 • رسیدگی به درخواست تخلیه فوری، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. البته صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه، خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی باشد. امضای دو شاهد در قرارداد وجود داشته باشد. قرارداد کتبی باشد. مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شود.
 • در صورتی که قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه، دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است.
 • دستور تخلیه با اجاره نامه عادی، فقط خاص موردی است که محل برای سکونت اجاره شود. شورای حل اختلاف، در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه یا حکم تخلیه اماکن تجاری نیست.
 • شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز می دهد.
 • مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت 20 روز، می تواند مهلت بگیرد.
 • تقاضای دستور تخلیه، به موجب دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود و از جمله دعاوی غیر مالی است.
 • اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجور معوقه یا ورود خسارت به ملک خود باشد، می تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا کند. همچنین مبلغ پول پیش واریزی، در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند.
مقایسه دستور تخلیه با حکم تخلیه

هنگام مقایسه دستور تخلیه با حکم تخلیه می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد:

 • سریع بودن دستور تخلیه. دستور تخلیه، در قالب دستور قاضی است. از این رو بسیار سریع صورت می‌گیرد. نیازی هم به تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم نمی‌باشد.
 •  پس از ابلاغ دستور تخلیه، مستأجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف، نسبت به تخلیه اقدام نماید. در صورتی که این مهلت، در خصوص حکم تخلیه 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد.
 • صدور دستور تخلیه، مستلزم انقضای مدت اجاره می باشد. در صورتی که برای حکم تخلیه این موضوع مطرح نیست.

کلام آخر

اگر با شرایطی مواجه شدید که بنا به دلایل موجه بخواهید دستور تخلیه فوری ملک را بگیرید توصیه می شود کار پیگیری را به بهترین وکیل ملکی بسپارید. در این صورت در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل شما رسیدگی خواهد شد و به بهترین نتایج دست خواهید یافت.

4.5/5 - (4 امتیاز)

شقایق آموزنده

شقايق آموزنده هستم. دانشجوي سال آخر حقوق و از ابتداي سال ١٤٠٠ كار توليد محتوا رو در زمينه حقوق شروع كردم. هدف من اين هست كه با توليد محتواي يونيك, با توجه به آموزه هاي حقوقي ام در سايت وكيل از ما ، بتونم اطلاعات مفيد و كاربردي را در اختيار كاربران سايت قرار بدهم. نظرات شما در قسمت ديدگاه سايت ميتواند به هدفمند تر شدن مقالاتم كمك كند، از وقتي كه ميگذاريد سپاسگزارم🌱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا