وکیل طلاق

طلاق به دلیل اعتیاد به مواد مخدر

یکی از شایع ترین دلایل طلاق در ایران طلاق به دلیل اعتیاد به مواد مخدر یکی از انواع دلایل طلاق است که امروزه بسیار شایع شده است. در دنیای امروز موارد بسیاری از انواع اعتیاد مانند اعتیاد به الکل، مواد مخدر، روانگردان ها و مواد صنعتی و سنتی سلامت افراد و استحکام و آسایش خانواده ها را از بین برده است. علاوه بر آسیب های اجتماعی فراوانی که اعتیاد زمینه ساز ایجاد آن ها است اعتیاد افراد به ویژه مرد خانواده تاثیرات مخرب جبران ناپذیری بر روح و روان و آینده ی زن و فرزندان وی به جا می گذارد. یکی از دلایل افزایش تقاضای طلاق به علت اعتیاد به مواد مخدر همین آزار های روحی است که عموما عمق و شدت این آسیب مغفول می ماند.

همین غفلت ها باعث شده قانونگذار اعطای حق طلاق به علت اعتیاد به مواد مخدر به زن را مشروط به اثبات مضر بودن آن بنماید و همین امر باعث شده بانوان بی پناه و طفلان بیگناهی که شاید آگاهی کافی از قوانین نداشته و توان و حمایت مالی و روحی کافی برای رهایی از این وضع اسفناک ندارند یا در آتش تحمل بسوزند. و بی هیچ نتیجه ای مدتها سرگردان راهروهای بی انتهای دادگاه شوند. به هر حال متارکه و طلاق به علت اعتیاد به مواد مخدر حائز ظرافت و پیچیدگی هایی است که آگاهی از آن ها در کنار بهره مند شدن از توان و تجربه ی یک وکیل متخصص می تواند راهگشا باشد.

طلاق به علت اعتیاد به مواد مخدر چه شرایطی دارد؟

نکته ی تامل برانگیز در مورد قوانین موجود این است که صرف اعتیاد مرد نمیتواند برای زن دستمایه ای برای طلاق به علت اعتیاد به مواد مخدر شود. اما اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء کرده باشد کار برای زوجه راحت تر است به این صورت که در شرط مذکور آمده است: ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. حال اینکه چه سطحی از دشواری و آسیب ناشی از اعتیاد از نظر دادگاه مخل آسایش تلقی شده، چه عمقی از آسیب ها و خلا های روحی ناشی از این بیماری و یا چند بار تلاش بی نتیجه برای ترک دادن اعتیاد مرد از مصادیق عسر و حرج خواهد؛ همه مواردی است که قانون نسبت به آن ها ساکت است.

مهمتر اینکه دشواری اثبات تمام آن ها به زن محول شده و البته حتی در صورت اثبات اعتیاد مرد گام اول از سوی دادگاه این است که او را برای ترک به مراکز بازپروری معرفی نموده و مهلتی برای ترک به مرد می دهد و بالاخره پس از چندین بار تلاش بی نتیجه چنانچه مرد پس از ترک کردن های پی در پی دوباره به اعتیاد روی آورد زن می تواند عسر و حرج خود را اثبات نموده و درخواست طلاق به علت اعتیاد به مواد مخدر را به نتیجه برساند.

بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌ اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌ که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای اثبات اعتیاد شوهر و گرفتن طلاق به علت اعتیاد به مواد مخدر

برای اثبات اعتیاد زوج مرسوم است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، زوج را به پزشکی قانونی به جهت آزمایش معرفی می کند اما متاسفانه با ترفند های معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته همه این ها را قضات محترم می دانند. لذا به غیر از تست اعتیاد، شهادت شهود نیز در خصوص اثبات اعتیاد زوج موثر است. بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد زوج صادر می کنند.

بسیار اتفاق می افتد که نزدیکان شخص معتاد وی را به مراکز اعتیاد یا کمپ های مربوطه می فرستند و سوابق آن ها در این مراکز ثبت می شود، در این موارد با تقاضای زوجه از دادگاه، از مراکز مذکور استعلام به عمل می آید.

اگر زوج سابقه زندان برای جرایم مربوط به مواد مخدر داشته باشد، کار زن (زوجه) برای طلاق بسیار آسان می گردد. در این راستا دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب در خصوص سوابق زوج استعلام می کند.

شرایط پذیرش طلاق به دلیل اعتیاد مرد

  1. اعتیاد زوج به اساس و بنیان زندگی مشترک خلل وارد آورد.
  2. در صورتیکه زوج پس از ترک مواد مخدر یا مشروبات الکلی و غیره به تعهد خود عمل ننموده و مجدداً به مصرف مواد روی آورد.
  3. امکان الزام زوج به ترک مواد مخدر و غیره در مدتی که به تشخیص پزشک برای اعتیاد لازم بوده است، وجود نداشته باشد.

نتیجه اینکه زوجه با وجود هر یک از شرایط بالا و با درخواست طلاق به دلیل اعتیاد مرد و با اثبات آن از ناحیه زوجه و با تشخیص دادگاه که اعتیاد مضر به زندگی زناشویی می باشد، می تواند از طریق دادگاه خود را مطلقه سازد.

دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد

در دادخواست طلاق به جهت اعتیاد شوهر، زوجه خواهان و زوج خوانده است. زن باید که دادخواست طلاق خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم نماید و پس از آن دادخواست به دادگاه خانواده‌ای که نزدیک به محل اقامت شوهر است ارجاع می‌شود. برای ارائه دادخواست به دفاتر الکترونیک قضایی به مدارکی همچون ادله و مدارکی که اثبات نماید اعتیاد برای زندگی مشترک ضرر دارد، تصویر مصدق عقدنامه، شناسنامه، معاینه پزشکی، شهادت شهود نیاز می باشد.

اعتیاد زن وکیل از ما

اعتیاد زن

حق طلاق شرعاً و قانوناً با مرد است و مرد برای طلاق همسرش نیازی ندارد که دلیل و مدرکی را ارائه بنماید. البته نکته حائز اهمیت آن است که اگر دلیل موجهی مانند اعتیاد زوجه به مواد مخدر، بیماری ‌‌های صعب ‌العلاج یا حتی خیانت را ارائه دهد بازهم مهریه زن از بین نمیرود. به عبارت دیگر مرد بر اساس شرع و بر اساس قانون هر زمان که تشخیص دهد با پرداخت حقوق مالی همسرش میتواند او را طلاق دهد و اعتیاد زن در روند طلاق تأثیری نخواهد داشت.

در صورت اعتیاد زوج حضانت فرزندان با چه کسی است؟

به‌ طور کلی حضانت فرزند (چه دختر یا پسر) تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن به تشخیص دادگاه با پدر است. ولیکن اثبات اعتیاد زیان‌ آور زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی باعث سلب حضانت ایشان میشود و پس از آن مادر طفل میتواند حضانت فرزند را به‌ عهده بگیرد. علاوه بر این زوجه میتواند از شوهر معتاد هم مهریه خود را مطالبه کند و روال آن تفاوتی با سایرین ندارد.

نمونه دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد

با سلام احتراماً به استحضار جنابعالی میرساند:

  1. اینجانب ……….. با خوانده به موجب عقدنامه شماره …….. مورخ ………….. دفترخانه شماره …. شهرستان ……… عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم.
  2. حاصل این ازدواج به مدت … سال ….. پسر/ دختر میباشد.
  3. ایشان در اثنی زندگی زناشویی مرتکب رفتارهای کاملاً غیر متعارف شده‌اند از جمله اینکه بنده را تهدید به خودکشی و کشتن تنها فرزندمان نموده و با نوعی بدگمانی توهم آمیز و ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز که ریشه در مصرف مواد مخدر از نوع ………. دارد امکان ادامه زندگی را برای اینجانب غیر ممکن ساخته است.
  4. اینجانب در خانه‌ام هیچ گونه امنیت جانی نداشته و به شدت نگران وضعیت فعلی و آینده فرزندانم هستم.
  5. همچنین خوانده در دادنامه شماره ………….. مورخ………… شهرستان ………………… به دلیل مصرف مواد مخدر حکم محکومیت برای وی صادر شده است.
    لذا نظر به اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانب و فرزندم بوده و این موضوع با شهادت شهود، نظر کارشناس، سوابق اعتیاد و درگیری‌ های اخیر نامبرده و همچنین معاینه وی قابل اثبات میباشد، به استناد بند ۲ و ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۱۹ همان قانون و تبصره ذیل آن تقاضای طلاق از زوج را دارم.
4.5/5 - (2 امتیاز)

عاطفه نعیمی

عاطفه نعیمی هستم 5 سال مشغول به نویسندگی در سایت های مختلف بودم و هدفم تولید محتوای یونیک و با کیفیت بوده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا