دانستنی های حقوقی

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن چگونه است؟ ⚖️【آپدیت 1403】

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن یکی از انواع طلاق است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. مجازات تهیه نکردن مسکن برای زوجه، الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه و دادخواست مسکن علیحده از مواردی هستند که در این رابطه مطرح می شوند. داشتن مسکن یکی از ضروریات برای شروع زندگی مشترک است و از نظر قانونی تهیه مسکن مناسب و مستقل به عهده مرد است. در این خصوص زن این حق را دارد که در یک منزل مشترک با دیگران زندگی نکند.

می توان گفت که تهیه مسکن در واقع مصداق پرداخت نفقه از طرف مرد است. در این راستا ممکن است زن از شرایط خانه ای که توسط مرد تهیه شده است، ناراضی باشد. اگر منزل تهیه شده همراه با حفظ شئونات زن باشد و زن از حضور در آن خودداری کند، در این صورت مرد می تواند از طریق دادخواست الزام به تمکین و ارائه آن به دادگاه، اقدام کند.

در صورتی که در این مورد سوالاتی دارید و درگیر چنین پرونده ای هستید، با یک جستجو در سایت می توانید بهترین وکیل طلاق در شیراز را انتخاب و با وی مشورت کنید. وکیل از ما با ارائه لیستی از وکلای حاذق سعی دارد کیفیت ارائه مشاوره توسط وکلا را افزایش دهد. در چنین پرونده هایی بهتر است از طریق وکیل اقدام شود تا نتیجه مورد نظر زودتر حاصل شود.

الزام به تهیه مسکن از طرف مرد

همانطور که گفته شد طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن یکی از انواع طلاق است که دارای مراحل خاصی است. از این اصطلاح با عنوان الزام به تهیه مسکن نیز یاد می شود. زوج باید نسبت به تهیه مسکن مستقل اقدام کند و در این حالت نمی تواند زوجه را ملزم به تمکین کند؛ زیرا عدم تهیه مسکن می تواند موجب عسر و حرج زوجه شود. در نتیجه امکان درخواست طلاق از طرف زوجه وجود دارد.

هنگامی که مرد از تهیه مسکن مناسب و مستقل امتناع می کند و حتی زن را مجبور می کند در یک مسکن نامناسب زندگی کند، زن می تواند درخواست خود را مبنی بر الزام به تهیه مسکن جداگانه و مستقل به دادگاه ارائه دهد. این بحث در قانون بسیار جدی دنبال می شود به گونه ای که در صورت عدم تهیه مسکن زوجه می تواند درخواست طلاق بدهد.

الزام به تهیه مسکن از طرف مرد

مسکن زوجه باید دارای چه شرایطی باشد؟

مسکن باید دارای شرایط مناسبی باشد و با توجه به شان زوجه و شرایط زندگی وی در خانه پدری باشد. گاهی اوقات زوج ممکن است یک مسکن در شهر دور تهیه کند و یا منزل امکانات ضروری را برای زندگی نداشته باشد. در این حالت بر اساس قانون زن می تواند با توجه به این شرایط، شکایت خود را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با فرستادن شخصی به عنوان مددکار شرایط را بررسی و نتیجه را به دادگاه اعلام می کند و در نتیجه حکم توسط دادگاه صادر می شود.

صدور حکم از طرف دادگاه اغلب با این عنوان است که زوج باید مسکن مناسب تهیه کند. در حال حاضر طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن به علت بالا رفتن قیمت مسکن بیشتر از پیش شده‌است.

حکم سکونت در خانه پدر شوهر

گاهی ممکن است مرد، زن را مجبور کند که برای مدتی در خانه پدری اش ساکن شوند. معمولا این نوع سکونت موقتی است و برای رسیدن به یک ثبات اقتصادی انجام می شود. در بیشتر مواقع این تصمیم به صورت مشترک اتخاذ می شود. در صورتی که در این مدت هر چند کوتاه شان زن در خانه پدری مرد حفظ نشود، زن می تواند این درخواست را از مرد داشته باشد تا مسکن مناسب تهیه شود.

الزام به تهیه مسکن با ارائه درخواست زن به دادگاه، به مرد ابلاغ می شود. اگر مرد نتواند در این مورد اقدام مناسبی انجام دهد و مسکن تهیه نکند، زن می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد.

مجازات عدم تهیه مسکن از طرف مرد

بر اساس شرایط هر پرونده ممکن است مجازات عدم تهیه مسکن برای مرد متفاوت باشد. اغلب در مرحله اول دادگاه مرد را ملزم به تهیه مسکن می کند. در این حالت حکم الزام به تهیه مسکن از طرف دادگاه به مرد ارائه می شود که وی باید یک منزل درخور شان زوجه تهیه کند.

در صورتی که مرد از قانون سرپیچی کند و نتواند مسکن مورد نظر را تهیه کند، با ارائه درخواست کیفری نفقه از طرف زن، امکان دریافت گواهی عدم امکان تمکین وجود دارد. این مورد می تواند مجازاتی مانند حبس را برای مرد در پی داشته باشد. علاوه بر این امکان طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن نیز وجود دارد.

ارائه دادخواست الزام به تهیه مسکن

می توان گفت که تنها راه قانونی برای زوجه که بتواند از عدم تهیه مسکن شکایت کند، ارائه دادخواست الزام به تهیه مسکن است. بدین منظور باید مدارکی مانند سند ازدواج و مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی زوجه ارائه شوند. بهترین شیوه این است که فرد به تنهایی یا با گرفتن وکیل نسبت به تهیه فرم الزام به تهیه مسکن اقدام کند.

ارائه دادخواست الزام به تهیه مسکن

بخشی از پروسه ارسال دادخواست به دادگاه باید در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شود. به دلیل پیچیدگی کارهای حقوقی ممکن است پروسه پیش رو وقت گیر باشد که در این راستا تنها یک وکیل باتجربه می تواند به شما کمک کند.

قانون طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن

بر طبق ماده 1107 قانون یکی از وظایف زوج پرداخت نفقه است که تهیه مسکن نیز جزو آن به شمار می آید. به همین دلیل است که اگر زوج از پرداخت نفقه خودداری کند، زوجه می تواند وی را محکوم به پرداخت آن کند. عدم تهیه مسکن که مصداق بارز عدم پرداخت نفقه می باشد، می تواند منجر به تایید حکم طلاق از طرف دادگاه شود. یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد همین حکم طلاق با توجه به عدم پرداخت نفقه می باشد.

ضمانت اجرای عدم تهیه مسکن

بر اساس قوانین زن باید در منزلی که از طرف مرد برای وی تعیین می شود، زندگی کند؛ البته ممکن است اختیار تعیین منزل در شروط ضمن عقد به زن اعطا شود. در این خصوص باید به چند نکته اشاره شود که عبارتند از:

  • تعیین مسکن با مرد است مگر اینکه در شروط عقد از شرط حق مسکن زوجه استفاده شود که در این صورت بر عهده زن خواهد بود.
  • خودداری زن از سکونت در منزل شوهر بدون دلیل خاص، مصداق عدم تمکین است و وی ناشزه محسوب می شود که در این صورت نباید به وی نفقه تعلق بگیرد.
  • بر اساس ماده 1107 قانون مدنی ملاک اصلی برای تهیه مسکن از طرف مرد، شان زن است. در این حالت توانایی مالی مرد ملاک نیست و این امر باید توسط دادگاه تشخیص داده شود.
  • مرد باید در شهر محل سکونت خود منزلی برای زن تهیه کند.

 این موارد در واقع ضمانت اجرای عدم تهیه مسکن از سوی مرد را بیان می کنند. شوهر در این خصوص باید رای دادگاه را اجرا کند. در صورتی که این کار را انجام ندهد، زن می تواند با توجه به رای دادگاه و عدم اقدام همسر، نفقه مطالبه کند. این موضوع مصداق بارز عسر و حرج برای زن است که حق طلاق را به وی خواهد داد.

آیا مرد می تواند از تهیه مسکن جداگانه جلوگیری کند؟

گاهی مرد به دلیل ناتوانی مالی زن را مجبور می کند که در یک شرایط نامناسب و به صورت غیر مستقل زندگی کند. زوج نباید از تهیه مسکن مستقل خودداری نماید و باید برای زن در صورت درخواست وی، یک خانه جداگانه تهیه کند. فرقی ندارد که خانه مورد نظر را اجاره کند و یا برای خرید آن اقدام کند. در هر صورت اجبار به زندگی در خانه اشتراکی با دیگران می توان موجب شود که زن تمکین نکند و درخواست تهیه مسکن جداگانه را ارائه دهد که در این صورت حق با زن می باشد.

بر طبق قانون تهیه مسکن از ضروریات زندگی زن و مرد است و این مسئله بر عهده مرد است که بتواند یک مسکن مناسب برای زندگی تهیه کند. در غیر این صورت زوجه می تواند به این دلیل از طریق مراجع قضایی اقدام کند. در نتیجه با رای دادگاه امکان طلاق نیز فراهم می شود. همه نیازهای متعارف زن به عنوان نفقه شناخته می شوند. این نیازها شامل مسکن، غذا، لباس و … می باشند. در نتیجه نبود هر کدام می تواند مصداق عدم پرداخت نفقه باشد که عدم تمکین زن را در پی دارد.

مجازات مرد در صورت عدم تهیه مسکن

عدم تهیه مسکن موجب می شود که دادگاه رای بر عسر و حرج زن صادر کند. در نتیجه با توجه به قانون ماده 1129 زن می تواند درخواست خود مبنی بر طلاق را ارائه دهد. اگر مرد نفقه را پرداخت نکند برای وی مجازات حبس در نظر گرفته می شود.

کلام آخر

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن یکی از مواردی است که امروزه در دادگاه ها مطرح می شود. در این خصوص باید گفت که تهیه مسکن درواقع در حکم پرداخت نفقه است. به همین دلیل مرد موظف است که یک مسکن در شان زن تهیه کند. در صورتی که زن از مسکن تهیه‌شده، ناراضی باشد بعد از بازدید مددکار و تایید وی، می تواند درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت مرد ملزم به تهیه مسکن می شود و باید در این مورد اقدام کند.

4.5/5 - (2 امتیاز)

مرضیه آریاکیا

مرضیه آریاکیا هستم. حدود پنج سال است که در زمینه تولید محتوای سایت فعالیت دارم. سعی دارم که با تحقیق در زمینه مسائل حقوقی بتوانم محتوای یونیک را با توجه به آموزه های حقوقی سایت وکیل از ما در اختیار شما قرار دهم. از این رو نظرات شما در راستای بهبود مقالات می تواند به من کمک فراوانی کند. سپاسگذارم...

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا