دانستنی های حقوقی

نحوه انتقال سهام متوفی به وراث

بعد از فوت فرد و تقسیم اموال وی وراث، در قبول ارث مختار هستند. ولی در صورت قبول بای، جز اموال منقول و غیر منقول و حساب های بانکی که قسمت مثبت این ارث است، قسمت منفی آن، یعنی بدهی ها را توامان بپذیرند. در این مقاله هدف اصلی ما، بررسی نحوه و مراحل انتقال سهام متوفی به وراث است. اگر در این باب سوالی در ذهن دارید با بررسی این موضوع در این مقاله همراه ما باشید.

زمانی که شخصی فوت می کند، دارایی هایی از او باقی می مانند که این دارایی ها، می توانند شامل موارد زیر باشند:

 • طلب ها
 • بدهی ها
 • اموال منقول
 • اموال غیر منقول
 • کلیه حساب های بانکی
 • سهام و اوراق و اسناد تجاری

برای دسترسی به راه های ارتباطی با وکیل متخصص در این امور، کلیک نمایید: بهترین وکیل در تهران

انتقال سهام متوفی به وراث

همانطور که در قسمت قبلی گفتیم، یکی از دارایی هایی که بعد از فوت شخص ممکن است تحت عنوان ماترک، به وراث شرعی و قانونی متوفی به ارث برسد سهام است.

البته برای آنکه بعد از انتقال سهام متوفی به وراث، وراث بتوانند از این ماترک، تحت عنوان ارث بهره مند گردند و در آن دخل و تصرف نمایند، باید پس از طی کردن مراحل قانونی و تهیه مدارک لازم، بر اساس مراحل و نحوه انتقال سهام با کمک یکی از روش های انتقال که بسته به نوع سهام بجا مانده متفاوت می باشد، نسبت به انتقال سهام متوفی به خود، اقدام کنند. در ادامه به بررسی روش های متفاوت می پردازیم.

انواع انتقال سهام متوفی

انتقال سهام متوفی در انواع و موارد زیر صورت می پذیرد:

 •  سهام با نام و بی نام
 •  عدالت
 • سهم های بورسی و غیر بورسی، نظیر سهام شرکت با مسئولیت محدود یا سهام شرکت سهامی خاص

در ادامه مورد سوم را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

انواع انتقال سهام متوفی به وراث

انتقال سهام متوفی در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، یکی از انواع شرکت تجاری است که حداقل با دو شریک تشکیل می شود. در این شرکت هر شریک، صرفا تا میزان سرمایه ای که به شرکت می آورد مسئولیت دارد. زمانی که متوفی، دارای سهام در شرکت از نوع مسئولیت محدود باشد، وراث، برای انتقال سهام متوفی به وراثت، باید مراحل زیر را در نظر بگیرند:

 • مراجعه به دفتر ثبت سهام شرکت با مسئولیت محدود.
 • ارائه مدارک لازم، از قرار گواهی حصر وراثت، حکم تقسیم ترکه، مدارک هویتی متوفی و وراث و مدارک مثبت سهم متوفی در این شرکت.
 • درخواست انتقال سهام متوفی به وراث.
 • شرکت در جلسه تشکیل شده با حضور سایر سهام داران و دریافت صورتجلسه تنظیمی.
 • تحویل صورتجلسه، به همراه باقی مدارک به دارایی برای پرداخت مالیات بر ارث
 •  تحویل کلیه مدارک، به اداره ثبت شرکت ها و ثبت صورتجلسه.
 • ثبت صورتجلسه تنظیمی در دفتر ثبت سهام شرکت و امضای وراث
 • مراجعه وراث به دفاتر اسناد رسمی، جهت تنظیم سند رسمی سهام شرکت با مسئولیت محدود.

انتقال سهام متوفی در شرکت سهامی خاص

در این بخش انتقال سهام متوفی به وراث را در حالتی بررسی می کنیم که شرکت سهامی خاص باشد. شرکت سهامی خاص نیز همچون شرکت با مسئولیت محدود، یکی از انواع شرکت تجاری در قانون تجارت است و سرمایه آن، به سهام تقسیم می شود. در این شرکت هر شریک، صرفا به میزان سهم خود مسئولیت دارد. نحوه انتقال سهام متوفی در این نوع از شرکت ها از قرار زیر است:

 • در ابتدا وراث باید اقدام به گرفتن گواهی حصر وراثت و حکم تقسیم ترکه از دادگاه نمایند.
 • با در دست داشتن این گواهی و حکم، همچنین سایر مدارک از قرار گواهی فوت، مدارک هویتی خود و متوفی و مدارک اثبات کننده سهام دار بودن متوفی در شرکت، به شرکت سهامی خاص مراجعه کنند.
 •  در این مرحله وراث باید درخواست انتقال خود را مطرح کنند.
 • شرکت، مدارکی از قرار برگه پرداخت مالیات بر ارث، مدارک هویتی وراث و مدارک هویتی و گواهی انحصار وراثت متوفی را بررسی می کند.
 • شرکت در صورت تکمیل موارد قبل، انتقال سهام متوفی را نسبت به سهم هر ورثه، در دفتر ثبت سهام شرکت ها درج می کند.
 • وراث باید زیر آن را امضا کنند.

البته گفتنی است که در خصوص سهام بی نام، نیاز است تا دادگاه در حکم تقسیم ترکه، تصمیم گیری و تعیین تکلیف نماید.

روش های انتقال سهام متوفی به وراث

روش های انتقال سهام متوفی به وراث از مهمترین موارد این بحث است که در این قسمت آن ها را عنوان می داریم. این روش ها به شرح و توضیح زیر است:

 • ثبت درخواست در درگاه یکپارچه ذینفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی یا سمات: این روش از روش های انتقال سهام متوفی به وراث، در خصوص سهام های بورسی و سهام عدالت، مورد استفاده قرار می گیرد. در آن یکی از وراث باید، پس از دریافت گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت، همچنین، پرداخت مالیات بر ارث سهام های بورسی یا سهام عدالت، به آدرس اینترنتی ddn.csdiran.ir، مراجعه کند.
 • ثبت دادخواست تقسیم ترکه: این روش از روش های انتقال سهام متوفی، در خصوص سهام های بی نام به جا مانده از متوفی، مورد استفاد قرار می گیرد. زمانی که بین وراث، غایب یا محجور وجود دارد یا وراث، بر فروش سهام بی نام یا گرفتن سود آن، توسط یکی از ورثه و سپس پرداخت آن، به نسبت سهم الارث، به سایرین به توافق نرسیده اند.
 • مراجعه به دفتر ثبت سهام شرکت: این روش از روش های انتقال سهام متوفی به وراث، در خصوص سهام با نام غیر بورسی یا سهام مربوط به شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص، مورد استفاده قرار می گیرد. در این شیوه نیز وراث باید به صورت حضوری با در دست داشتن مدارک مربوط به گواهی حصر وراثت و حکم تقسیم ترکه، به دفتر ثبت سهام شرکت، مراجعه کنند.

مراحل انتقال سهام متوفی به وراث

نحوه و مراحل انتقال سهام متوفی به وراث از پرتکرار ترین سوالاتی است که از جانب کاربران و مراجعین مطرح می گردد. به همین دلیل به عنوان سخن پایانی و جمع بندی این بحث، به بررسی این موضوع می پردازیم. این مراحل عبارت اند از:

 • مراحل عمومی
 • مراحل اختصاصی

مراحل عمومی انتقال سهام متوفی به وراث 

در انتقال سهام متوفی به وراث مراحل عمومی امر از قرار زیر است:

 • گرفتن گواهی انحصار وراثت: برای گرفتن این گواهی، یک یا تمام وراث باید پس از اخذ گواهی فوت از مراجع ذی صلاح، همچنین تنظیم استشهادیه محضری در خصوص وراث متوفی، اقدام به تنظیم دادخواست گواهی انحصار وراثت کنند. سپس آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایند تا به شورا ارجاع شود.
 • گرفتن حکم تقسیم ترکه: در مواردی که بین وراث، محجور یا غایب مفقود الاثر وجود دارد یا وراث، در تقسیم ارث، توافق ندارند نیاز است که وراث، با داشتن مدارک هویتی و مدارک انحصار وراثت، از طریق دفاتر خدمات قضایی، اقدام به ثبت دادخواست تقسیم ترکه نمایند.
 • پرداخت مالیات بر ارث: با توجه به قانون، پرداخت مالیات بر ارث، اجباری است.

مراحل اختصاصی انتقال سهام متوفی به وراث

مراحل اختصاصی انتقال سهام متوفی به وراث که در قسمت های قبلی به آن ها اشاره کردیم نیز از قرار زیر می باشد:

 • مراجعه به آدرس درگاه یکپارچه ذینفعان سایت سمات، به نشانی ddn.csdiran.ir، یا استفاده از اپلیکیشن سمات، در خصوص سهام عدالت متوفی یا سهم های بورسی
 • بارگذاری مدارک و اطلاعات لازم از قرار گواهی حصر وراثت، برگه سهام، اطلاعات هویتی متوفی و تمامی وراث
 • در نهایت، ثبت درخواست انتقال سهام متوفی به وراث.
 • مراجعه به دفتر ثبت سهام شرکت، در خصوص سهام غیر بورسی یا سهام مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی خاص، تحویل مدارک لارم از قرار مدارک مربوط به برگه سهم، گواهی فوت، مدارک هویتی تمامی وراثت، مدارک هویتی متوفی، گواهی حصر وراثت و حکم تقسیم ترکه.
 • مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جهت ثبت دادخواست صدور حکم تقسیم ترکه، در خصوص سهام بی نام، ارائه فایل ورد دادخواست تنظیم شده، گواهی حصر وراثت، نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا و مدارک هویتی ثبت کننده دادخواست، به همراه مدارک مربوط به سهام بی نام.
4.7/5 - (3 امتیاز)

شقایق آموزنده

شقايق آموزنده هستم. دانشجوي سال آخر حقوق و از ابتداي سال ١٤٠٠ كار توليد محتوا رو در زمينه حقوق شروع كردم. هدف من اين هست كه با توليد محتواي يونيك, با توجه به آموزه هاي حقوقي ام در سايت وكيل از ما ، بتونم اطلاعات مفيد و كاربردي را در اختيار كاربران سايت قرار بدهم. نظرات شما در قسمت ديدگاه سايت ميتواند به هدفمند تر شدن مقالاتم كمك كند، از وقتي كه ميگذاريد سپاسگزارم?

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا