دانستنی های حقوقی

اصلاح سند ازدواج چگونه است؟

بیشتر جوانان به دلیل هیجان زیاد در مراسم عقد، بدون این که شرایط دوازده گانه درج شده در سند ازدواج را مطالعه کنند، آن را امضا می کنند. در چنین مواردی امکان دارد بعدا پشیمان شوند. البته همانطور که گاهی ممکن است این اشتباه در سند ازدواج از سوی طرفین باشد، گاهی نیز از سوی دفترخانه صورت می گیرد. بهترین وکیل خانواده در تهران و شهرستان ها می تواند در انجام امور مربوط به اصلاح سند ازدواج راهنمای شما باشد.

اصول اصلاح سند ازدواج

در برخی موارد ممکن است که یکی از طرفین یا یکی از زوجین، ادعا کند که سند ازدواج به درستی تنظیم نشده است و به این جهت تقاضای ابطال یا اصلاح سند ازدواج  را داشته باشد. همچنین در خصوص سایر مندرجات سند ازدواج از جمله شروط ضمن عقد ، مشخصات طرفین، نوع عقد و مکان و زمان عقد نیز، امکان طرح درخواست ابطال یا اصلاح از سوی هر یک از زوجین وجود دارد. به طور کلی، مواردی که نیاز به اصلاح دارند عبارتند از:

 •  اشتباهی در تنظیم سند ازدواج؛ مانند اینکه نام خانوادگی زوج یا زوجه، به صورت اشتباه در سند ازدواج قید شود. یا بعد از تنظیم سند ازدواج، در مشخصات هویتی یکی از طرفین، تغییری ایجاد شود. یعنی مثلا نام کوچک زوج یا زوجه، تغییر یابد. در این موارد، اصلاح سند ازدواج من جمله، سند ازدواج الکترونیک، امکان پذیر است.
 • گاهی، پس از تنظیم سند ازدواج، زوجین قصد دارند تا شروط ۱۲ گانه سند ازدواج را تغییر دهند. همچنین ممکن است شرطی را اضافه و حذف نمایند. مانند اینکه، زوجه قصد دارد که شرط حق طلاق در صورت اعتیاد زوج که در هنگام انعقاد عقد نکاح، توسط وی امضا نشده بود را به شروط سند ازدواج اضافه کند. در این مورد اصلاح سند، امکان پذیر نیست.
 • در برخی مواقع ، مساله افزایش یا کاهش مهریه مندرج در سند ازدواج، مورد درخواست زوجین است. برای اصلاح این موضوع، تا پیش از سال ۱۳۸۸، به موجب بند (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که مقرر می‌داشت: «چنانچه به علل مختلف، مرد در مقام افزایش مهریه زن برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد» امکان تغییر مهریه، توسط زوجین وجود دارد، اما این تغییر باید در اقرارنامه جداگانه‌ای در دفاتر اسناد رسمی، انجام گیرد. امادر حال حاضر، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۴۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این امکان دیگر برای زوجین وجود ندارد.

در چه شرایطی اصلاح سند ازدواج امکان پذیر است؟

در صورت بروز اشتباه هنگام تنظیم سند ازدواج، مانند اینکه نام زوجین، به صورت اشتباه در سند ازدواج قید شود، یا اینکه بعد از تنظیم سند ازدواج، در مشخصات سجلی هویتی یکی از طرفین، تغییری ایجاد شود، امکان اصلاح سند ازدواج وجود دارد. این شرایط، عبارتند از:

 • حضور زوجین در دفتر ازدواج تنظیم کننده سند ازدواج.
 • ارائه اسناد مثبته اشتباه در تنظیم سند ازدواج.
 • ارائه حکم رسمی دادگاه، در مواردی که در مشخصات سجلی و هویتی یکی از طرفین، تغییر ایجاد می‌شود.
 • ارائه مدارک هویتی طرفین، شامل کارت ملی و شناسنامه و سند ازدواج.
 • ارائه درخواست تغییر و اصلاح سند ازدواج، به دفتر تنظیم کننده سند.
 • ارائه مدارک لازم، برای اصلاح کردن سند ازدواج، تنها شرط تغییر این سند نیست. یعنی اصلاح آن، مستلزم انجام مراحل و روند مخصوص به خود است.

وکیل خانواده متخصص در امور ازدواج می تواند تمامی شرایط را برایتان شرح دهد.

شرایط اصلاح سند ازدواج

اشتباهات رایج در سند ازدواج

از  اشتباهات رایج هنگام تنظیم سند ازدواج می‌توان به اشتباه در شماره شناسنامه، کد ملی و سایر مشخصات طرفین، اشتباهی که بعد از امضای سردفتر و دفتریار مشخص می‌شود، فراموشی بخشی از متن سند و… اشاره کرد. اشتباهات رایجی که هنگام تنظیم اسناد رخ می‌‌دهد و لازم است اصلاح سند ازدواج صورت گیرد از قرار زیر است:

 • اشتباهات ثبتی: اشتباه ثبتی شامل اشتباهاتی مانند سند املاک یا تعیین مساحت و حدود املاک و به طور کلی‌تر اشتباه در سند مالکیت و … می‌شود. مثلا اگر هنگام تنظیم سند ازدواج مرد بخواهد ملکی را به همسر خود بدهد و هنگام تنظیم سند از سوی دفتر اشتباهاتی رخ دهد از نوع اشتباه ثبتی است و نیاز به اصلاح سند ازدواج می‌باشد.
 • اشتباه قلمی: اصلاح سند ازدواج با وجود این مشکل، کار دشواری نیست. زیرا این نوع اشتباه در دفاتر اسناد رسمی متداول است. در اصطلاح به این اشتباه اقراری، سهوقلم یا قلم انداز نیز می‌گویند.

اشتباهات نادر در سند ازدواج

 • اشتباه اقراری: این نوع اشتباه به دفترخانه مربوط نمی‌شود. در واقع اشتباهی است که از طرف اقرار کننده یا مراجع رخ می‌دهد.
 • اشتباه در موضوع سند: اشتباه در موضوع سند به دفاتر اسناد رسمی مربوط نیست. هنگام اصلاح سند ازدواج در صورت مشکل، مشکل موجود باید بین طرفین حل شود. زیرا این اشتباه بدین معناست که موضوع مد نظر زوج یا  زوجه موضوع خاصی است اما طرف مقابل طور دیگری برداشت کرده و موضوع دیگری را قبول کرده و ثبت شده است.
 • اشتباه در تفکیک: اشتباه در تفکیک درعمل تفکیک یک ملک به قطعات مختلف صورت می‌گیرد. مثلا هنگام عقد ازدواج طبق توافق نصف املاک مرد، به زن تعلق می گیرد. اما در تنظیم سند کمتر یا بیشتر از مقدار توافقی ذکر شده است.
 • اشتباه حکمی: اشتباه حکمی که در اسناد رسمی رخ می‌دهد، به معنای اشتباه در استنباط از قوانین و یا تفسیر نادرست از قانون موجود می‌باشد.

تغییر سند به جای اصلاح سند ازدواج

ایجاد نوشته یا سند یا ساخت مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم، تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب بر اساس ماده 523 کتاب پنجم مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی ، جرم جعل و تزویر محسوب می گردد. در بعضی موارد، یکی از طرفین پس از ازدواج یکی از موارد مذکور در سند ازدواج مانند شغل یا موارد دیگری را بدون اطلاع به همسرش تغییر می‌دهد. بدیهی است که با توجه به توضیحات، این کار جرم محسوب می‌شود.

تغییر سند یا اصلاح آن

در نتیجه جعل مادی در سند رسمی ازدواج باعث می شود شخص انجام‌دهنده جاعل شناخته شود و اگر مندرجات جعل شده سند رسمی ازدواج  مزبور بر علیه و ضرر طرف دیگر استفاده گردد، عمل مجرمانه دیگری تحت عنوان استفاده از سند مجعول علاوه بر جعل به آن اضافه می‌گردد. به جای ارتکاب این جرم، در مواردی که طرفین با یکدیگر مشکلی ندارند و می‌خواهند به زندگی خود ادامه دهند با توافق و رضایت طرفین می‌توان با اصلاح سند ازدواج این مشکل را حل کرد.

کلام آخر

اصلاح سند ازدواج در مواردی که در صورت وجود اشتباه هنگام تنظیم آن یا ایجاد تغییر در مشخصات سجلی یا هویتی یکی از طرفین پس از تنظیم سند ازدواج، امکان پذیر است. نحوه تغییر مندرجات سند ازدواج در این موارد از طریق مراجعه مستقیم به دفتر ازدواج مربوطه یا طرح دعوا در دادگاه حقوقی می باشد.

4/5 - (5 امتیاز)

شقایق آموزنده

شقايق آموزنده هستم. دانشجوي سال آخر حقوق و از ابتداي سال ١٤٠٠ كار توليد محتوا رو در زمينه حقوق شروع كردم. هدف من اين هست كه با توليد محتواي يونيك, با توجه به آموزه هاي حقوقي ام در سايت وكيل از ما ، بتونم اطلاعات مفيد و كاربردي را در اختيار كاربران سايت قرار بدهم. نظرات شما در قسمت ديدگاه سايت ميتواند به هدفمند تر شدن مقالاتم كمك كند، از وقتي كه ميگذاريد سپاسگزارم🌱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا